טוען

X
32084-01

araסירה מחורצת פתוחה מאחור Kמידות:  3-9

צבעים:  שחור משולב/לק

רפידה נשלפת:   כן   לא